Header Blog & Channel
        

Membuat Pos Baru (Post Editor)

kepada newbies yg baru nk buat blOg 2.. bOleh la ikOt tutOrial ni yee..
(untuk ke new tab, clik roll padan mouse korang)

Login ke Dashboard kOrang
1. Pilih NEW POST dalam papan pemuka (dashboard) blogger: 

2. Blogger seterusnya akan membuka muka POst Editor di bawah mode 
Edit HTML seperti berikut:


2.1 Taip tajuk pos dalam ruangan Title.

2.2 Gunakan mode HTML Mode untuk masukkan kOd HTML atau kOd JavaScript 
dalam pOs blog. 

2.3 Tab Menu dalam Edit HTML Mode: 
 pilih untuk tulisan bold
 I   pilih untuk tulisan Italic 
ABC  pilih untuk tulisan strike through 
Link   pilih untuk mewujudkan pautan lain 
"  pilih untuk quote kurungan 

2.4 add location - klik untuk pilih lokasi negara atau lokasi alamat sendiri: 


2.5 Post Options - pilih seperti berikut: 


2.6 Labels - kategorikan pOs dengan nama label. Taip nama label bagi 
pos dalam ruangan yang disediakan. 

3. Post EditOr di bawah mOde COmpOse: 


3.1 Font klik untuk pilih jenis tulisan dalam pOs: 


3.2 Font Size - klik untuk pilih saiz tulisan dalam pOs:


3.3 Font Color klik untuk pilih warna tulisan dalam pOs: 


3.4 Font Background Color klik untuk pilih warna latarbelakan tulisan dalam pOs: 


3.5 Insert Image klik untuk masukkan gambar dalam pos. ikut panduan Masukkan Gambar Dalam Pos. 


3.6 Insert Line Breaks - ikut panduan Read More Baru Dari Blogger. 


3.7 Paragraph Alignment - align perenggan dalam pOs: 


3.8 Numbered List - klik untuk jadikan numbered list perenggan dalam pOs: 


3.9 Bullet List klik untuk jadikan bullet list perenggan dlam pos:


4. Publish Post.... siap.. 
selamat mencuba...

No comments: